Sunday Dec 11, 2022

BUDHOVA SESTERNICA A SLOBODNÝ POLOMAĎAR

Úzkostná, vyhýbavá, bezpečná a dezorganizovaná... Zisťovať na prvom rande, akú má vzťahovú väzbu? V USA je to už normálne. V tejto epizóde odkryjeme všetky dimenzie našich vzťahových systémov. Sú úzkostné typy žiarlivejšie? Psychologička Eva Vavráková z projektu @dobrobytie „Podstatou úzkostnej vzťahovej väzby je, že máme príliš veľké očakávania od partnera, že bude riešiť naše emócie.“  https://www.evavavrakova.com/  NEXT? SKUPINOVÁ TERAPIA  https://open.spotify.com/episode/7LFAyfvyCbTq4dfb0ZDE0V  EARLY SANTA  https://remixshop.com/sk  Produkcia by @zapoofficial  https://www.instagram.com/zapoofficial/    

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822